DATABEHANDLING

Når Consort ApS og de øvrige selskaber i Consort Ejendomsgruppen er i besiddelse af dine persondata, behandler vi dem på en gennemsigtig og sikker måde.

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:

Consort ApS
Kildedalsvej 2B
DK-3460 Birkerød
Tlf. +45 30 31 64 11
CVR nr. 15 88 39 44

Vi behandler følgende almindelige persondata om dig:

– Navn og adresseoplysninger
– Lønsedler
– Årsopgørelser
– Regnskaber
– Mail og telefonoplysninger
– Størrelse af husstand
– Budget
– Kontooplysninger
– Kopi af pas og sygesikringskort (krav iflg. Hvidvaskningsloven).

Vi behandler ikke følsomme persondata.

Hvorfor behandler vi dine persondata?
Vi behandler dine persondata i forbindelse med din status som debitor på pantebrev eller gældsbrev, som tilbydes og evt. købes af Consort ApS. Formålet med dette er at vurdere og sikre grundlaget for betalingen på den pågældende fordring. Desuden behandles dine data ved en udlejning eller køb/salg af fast ejendom.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Dine almindelige persondata behandles, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller forud for indgåelse heraf, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra B. Dit cpr. nr. må behandles, såfremt du har givet dit samtykke hertil.

Opbevaring af persondata
Consort ApS opbevarer dine persondata så længe forretningsforholdet består under hensyntagen til reglerne i skattelovgivningen og hvidvaskningsloven.
Hvis dine oplyste persondata er forkerte eller ufuldstændig, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Videregivelse af dine persondata
Consort ApS videregiver persondata til andre, hvis du har givet dit samtykke, eller det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata Consort ApS behandler om dig. Hvis du henvender dig til Consort ApS, kan du få tilsendt en kopi af dine persondata, enten fysisk eller pr. mail.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over Consort ApS’s behandling af dine persondata, kan du kontakte selskabet, eller du kan kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K., tlf. 33193200, mail

DATABEHANDLING

Når Consort A/S og de øvrige selskaber i Consort Ejendomsgruppen er i besiddelse af dine persondata, behandler vi dem på en gennemsigtig og sikker måde.

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata, er:

Consort Ejendomsgruppen
Scherfisgvej 10
DK-2100 København Ø.
Tlf. +45 33 13 64 11
CVR nr. 15 88 39 44

Vi behandler følgende almindelige persondata om dig:

– Navn og adresseoplysninger
– Lønsedler
– Årsopgørelser
– Regnskaber
– Mail og telefonoplysninger
– Størrelse af husstand
– Budget
– Kontooplysninger
– Kopi af pas og sygesikringskort (krav iflg. Hvidvaskningsloven).

Vi behandler ikke følsomme persondata.

Hvorfor behandler vi dine persondata?
Vi behandler dine persondata i forbindelse med din status som debitor på pantebrev eller gældsbrev, som tilbydes og evt. købes af Consort A/S. Formålet med dette er at vurdere og sikre grundlaget for betalingen på den pågældende fordring. Desuden behandles dine data ved en udlejning eller køb/salg af fast ejendom.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Dine almindelige persondata behandles, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller forud for indgåelse heraf, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra B. Dit cpr. nr. må behandles, såfremt du har givet dit samtykke hertil.

Opbevaring af persondata
Consort A/S opbevarer dine persondata så længe forretningsforholdet består under hensyntagen til reglerne i skattelovgivningen og hvidvaskningsloven.
Hvis dine oplyste persondata er forkerte eller ufuldstændig, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Videregivelse af dine persondata
Consort A/S videregiver persondata til andre, hvis du har givet dit samtykke, eller det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata Consort A/S behandler om dig. Hvis du henvender dig til Consort A/S, kan du få tilsendt en kopi af dine persondata, enten fysisk eller pr. mail.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage over Consort A/S’s behandling af dine persondata, kan du kontakte selskabet, eller du kan kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K., tlf. 33193200, mail